Jäsenyys

Liittyminen

 

Tehyn varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä, kun olet terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittanut.

Täytä Tehyn paperinen liittymislomake ja allekirjoita se. Jäsenyytesi alkaa allekirjoituspäivästä.

Tai

Liittymismahdollisuus, suoralinkki lomakkeeseen netissä tästä
 

Pyydä edellisen liiton jäsenmaksun perintävaltakirja pois työnantajaltasi samalla kun toimitat Tehyn valtakirjan palkanlaskentaan. Lähetä yksi kappale liittymislomakkeesta Tehyyn.

Voit vaihtaa samalla myös Tehyn työttömyyskassaan, kun olet työssä. Tehyn työttömyyskassa hoitaa irtisanoutumisen edellisestä kassasta, kun merkitset tahtosi liittymislomakkeeseen.

Työttömyysturva jatkuu katkeamatta, kun siirtyminen tapahtuu 30 päivän aikana.

Ensimmäistä alan tutkintoa suorittava voi liittyä opiskelijayhdistyksen jäseneksi sähköisesti
Opiskelijajäsenen on liityttävä ammattiosastoon valmistuttuaan.

Lisätietoja liittymisestä lähimmästä aluetoimistosta tai puh. (09) 5422 7200       .
Liittyminen, ammattiosaston vaihtaminen ja työnantajan vaihdos on tehtävä liittymislomakkeella.

Tulevan ammattiosastosi voit löytää ammattiosastot -sivulta. Ammattiosasto määräytyy työpaikan perusteella.

Voit liittyä koulutuksesi mukaiseen Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöön liittojen omilla sivuilla.

 

Jäsenmaksut

Palkkatyössä olevan Tehyn ammattiosaston jäsenen jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta, kuitenkin vähintään 6 euroa kuukaudessa. Jäsen antaa työnantajalle valtakirjan periä jäsenmaksun suoraan palkastaan. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Muiden kuin palkkatyössä olevien tehyläisten jäsenmaksu määräytyy tilanteen mukaan.

 

 

Jäsenedut

Tehyn jäsen saa palvelusuhdeasioissa asiantuntija-apua ja oikeudellista apua. Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset, mm.oikeusturva- ja vastuuvakuutus ovat välttämättömiä hoitotyössä. Lisäksi Tehyn kautta jäsenet saavat monia matka- ja loma-alennuksia.

Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta

 • Tehy valvoo sopimusten noudattamista
 • Työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva
 • Luottamusmiesapu työpaikalla
 • Työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatiossa toimivien apu ja tuki
 • Ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus
 • Lainopillinen apu

Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset lisää tästä

 • ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus syyte- tai riitatapauksissa
 • potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle
 • opiskelijajäsenen tapaturmavakuutus
 • järjestövakuutus
 • Lisäksi vakuutuksia jäsenhintaan

Muut jäsenedut

 • Tehy-lehti, 16 numeroa vuodessa
 • Kalenteri, jäsenmerkki ja järjestötuotteet
 • Hoitoportaalin käyttöoikeus
 • Lomatoiminta ja kuntoremontit
  • Holiday Clubin viikko-osakkeet.
  • Suomen Retkeilymajajärjestöjen etuja
 • Matka-alennukset (Viking Line, Silja Line, Tallink)
 • MasterCard -korttietu
 • Polttoaine-edut
  • Esso Tiger Card

Tarkemmat tiedot jäseneduista löytyvät  Tehyn jäsensivuilta(vaatii kirjautumisen).

 

 

Tehyn jäsenpalvelunumerot

Vaihde               (09) 5422 7000       

 

 

Omien tietojen ylläpitäminen

Tietojen ylläpitäminen tapahtuu helpoimmin jäsensivujen kautta. Voit ylläpitää osoitetietojasi ja tarkastella mm. maksettuja jäsenmaksuja ja luottamustehtäviäsi.

Verkkopalvelut Tehyn jäsenille

Tehyn monipuolistuneet verkkopalvelut tarjoavat runsaasti tietoa Tehyn toiminnasta, jäsenyydestä ja ammatillisesta kehittymisestä. Verkkopalveluihin kirjaudutaan omilla tunnuksilla.

 • Jäsensivut (Tehyn jäsenille)
 • Opiskelijasivut (opiskelijajäsenille)
 • Hoitoportaali (jäsen ammatillisen tiedot portaali)
 • WebKassa työttömyyskassan jäsenille