Yhdistystietoa

Tehy järjestönä

Tehy on maamme suurin terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden alalla työskentelevän sekä alalle opiskelevien ammattijärjestö.

Tehyn tehtävänä on:

 • valvoa ja parantaa jäsentensä taloudellista asemaa,

 • valvoa ja parantaa palvelussuhteen ehtoja ja ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja,

 • toimia työolosuhteiden kehittämiseksi ja

 • osallistua koulutuksen, ammattitaidon ja terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämiseen

 • jäsenten keskinäisen yhteenkuuluvuuden lisääminen

Tehyläiset toimivat kaikentasoisissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tehy yhdistää terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneet ja alalle opiskelevat yhteiseen ammatti- ja etujärjestöön ja edistää heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan. Tehyyn kuuluu yhdeksän ammatillista yhteistyöjäsenjärjestöä sekä ammatillisia jaostoja, jotka edistävät jäsentensä ammatillista toimintaa.

Tehyn toiminnan perustana on yli 200 ammattiosastoa, jotka hoitavat mm. paikallista edunvalvontaa, Ammattiosastot yhdistävät saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Kaikki tehyläiset kuuluvat ammattiosastoihin tai Tehyn opiskelijayhdistykseen.

Tehyn jäsenmäärä on yli 160 000. Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. Järjestäytymisaste hoitoalalla on korkea ja noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon. Noin 70 % jäsenistä työskentelee kuntien, kuntainliittojen tai kuntayhtymien palveluksessa

 

 

Ammattiosastot

 

Tehyn toiminnan perustana on runsaat 300 ammattiosastoa. Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset.

Työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille. Siksi ammattiosaston rooli tehyläisessä toiminnassa on entistäkin merkittävämpi.

Ammattiosastot

 • hoitavat jäsenten ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa työpaikoilla
 • vaikuttavat omalla alueellaan terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen
 • käyvät paikallisia neuvotteluja palkoista
 • kokoavat jäsenten tavoitteet liittotasolle valtakunnallisten sopimusneuvottelujen pohjaksi
 • tuovat jäsentensä aloitteita Tehyn hallitukselle ja valtuustolle
 • kouluttavat jäseniään
 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuutta työpaikalla ja vapaa-ajalla